Ортопедические импланты MEDGAL

Стержни для большеберцовой кости реконструктивные

::Стержни для большеберцовой кости реконструктивные:

 • изгиб стержня в проксимальной части - 10o
 • изгиб стержня в дистальной части - 4o
 • блокирование в проксимальной части(отверстия реконструктивные с резьбой) - 2 винта блокирующих Ø5 мм или Ø4,5 мм
 • блокирование в проксимальной части (отверстия стандартные) - 2 винта блокирующие Ø4,5 мм
 • стандартная длина: L = 180 ÷ 400 мм
 • стандартные диаметры: D = 8 ÷ 12 мм

Gwoździe śródszpikowe piszczelowe rekonstrukcyjne (wielopłaszczyznowe) przeznaczone są do leczenia wysokoenergetycznych złamań przynasadowych i trzonowych kości piszczelowej.
Dwa pierwsze otwory rekonstrukcyjne są wyposażone w gwint, dzieki czemu wprowadzone w nie wkręty blokujące Ø5,0 mm zapawniają stabilne zblokowanie w obrębie kłykci kości piszczelowej (brak ruchów wzdłużnych).
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pins2reconstr

::Стержни для большеберцовой кости реконструктивные с круглым поперечным сечением:

 • блокирование в проксимальной части(отверстия реконструктивные с резьбой) - 2 винта блокирующих Ø5 мм или Ø4,5 мм
 • блокирование в проксимальной части (отверстия стандартные) - 3 винта блокирующие Ø4,5 мм
 • стандартная длина: L = 180 ÷ 400 мм
 • стандартные диаметры: D = 8 ÷ 12 мм
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pins3reconstr

 

::Стержни для большеберцовой кости реконструктивные с трехгранным поперечным сечением:

 • блокирование в проксимальной части(отверстия реконструктивные с резьбой) - 2 винта блокирующих Ø5 мм или Ø4,5 мм
 • блокирование в проксимальной части (отверстия стандартные) - 3 винта блокирующие Ø4,5 мм
 • стандартная длина: L = 180 ÷ 400 мм
 • стандартные диаметры: D = 8 ÷ 12 мм
×